ไทยลีกจัดอบรมผู้ตัดสินเตรียมพร้อมก่อนเปิดฤดูกาลใหม่

แชร์กับเพื่อน

ฝ่ายพัฒนาผู้ตัดสิน สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ จัดการอบรมผู้ตัดสิน และผู้ช่วยผู้ตัดสิน ไทยลีก (T1) ผ่านทางออนไลน์ ระหว่างวันที่ 18-23 กรกฎาคม 2564 เพื่อเตรียมพร้อมก่อนเปิดฤดูกาล 2021/22

การอบรมครั้งนี้นำโดย พ.จ.อ. ปรีชา กางรัมย์ หัวหน้าวิทยากรฝ่ายเทคนิค, แพรว สีหมากสุก หัวหน้าวิทยากร​ฝ่ายสมรรถภาพ, ไชยวัฒน์ กันสุธา วิทยากรสมาคมฯ, ผศ.ชลัช ภิรมย์ วิทยากรสมาคมฯและ ณัฏฐ ศรีเสาวลักษณ์ วิทยากรสมาคมฯ พร้อมด้วย ผู้ตัดสินและผู้ช่วยผู้ตัดสิน T1 ที่เข้าร่วมอบรม 56 ท่าน ผ่านทางออนไลน์ เนื่องจากการแพร่ระบาดโควิด-19

โดยการอบรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ดังนี้

-ทบทวนความรู้และความเข้าใจในกติกาการแข่งขัน
-ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขันให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
-วิธีการพัฒนาสมรรถภาพทางร่างกาย
-แนะนำแบบฝึกที่หลากหลายให้แก่ผู้ตัดสินเพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกายให้พร้อมสำหรับการทำหน้าที่
-แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำหน้าที่ของผู้ตัดสินหญิงกับเพื่อนร่วมงาน

หลังจากนี้ ฝ่ายพัฒนาผู้ตัดสิน สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ จะจัดอบรม ผู้ประเมินผู้ตัดสิน T1-2 และผู้ตัดสินและผู้ช่วยผู้ตัดสินในระดับไทยลีก 3 ผ่านทางวีดีโอ คอนเฟอเรนซ์ ทั้ง 6 ภาค ในวันที่ 26-30 กรกฎาคม 2564